III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka

PRAWA CZŁOWIEKA – BEZPIECZEŃSTWO – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Instytut Nauk o Polityce Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka i ich ochrona”. Jest on adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych w których potrzebna jest wiedza na ten temat.

Problematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną praw człowieka, kwestiami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, komunikacją międzynarodową i międzykulturową oraz stosunkami międzynarodowymi.

W dniach 16-17 października 2019 r. odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 150 prelegentów z wielu ośrodków z Polski
i z zagranicy.

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce
Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Program ramowy Kongresu

Program szczegółowy Kongresu

Szanowni Państwo:

1. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na kongres do dnia 05.09.2021 na adres konferencja-polit@ur.edu.pl.

2. Opłatę konferencyjną w wysokości
- pracownicy naukowi: 350 zł. / 100 euro
- studenci i doktoranci 200 zł. / 50 euro

uczestnictwo on-line

100 zł/25 euro
należy wnieść do dnia 10 września 2021 r.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty:
udziału w konferencji, materiałów konferencyjnych, uroczystej kolacji w dniu 19 października 2021 r., obiadu (19 października 2021 r.), napojów i przekąsek podczas konferencji oraz publikacji w monografii (wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego)
lub w czasopiśmie "Polityka i Społeczeństwo" (ISSN 1732-9639)

Prosimy o wpłatę na konto:

Dla uczestników z PL:

27124069601562000002100120

Dla z zagranicy:

90124026141111000039702135

IBAN:PL, KOD BIC/ SWIFT Banku PEKAO S.A: PKOPPLPW.

Prof. Krzysztof Żarna / Przewodniczący (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Matthias Bahr (Uniwersytet Koblenz-Landau)
Prof. Stanislav Benčič (Wyższa Szkoła Paneuropejska)
Prof. Lothar Bluhm (Uniwersytet Koblenz-Landau)
Prof. Aleksander Bobko (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Henryk Chałupczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. Sylwester Czopek (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Alexander Duleba (Uniwersytet Preszowski)
Prof. Elżbieta Feret (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Daniela la Foresta (Uniwersytet Neapolitański Fryderyka II)
Prof. Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prof. Bogusław Kotarba ((Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Elżbieta Lesiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Gianluca Luise (Uniwersytet Neapolitański Fryderyka II)
Prof. Przemysław Maj (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Leszek Pawlikowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Patryk Pleskot (Instytut Pamięci Narodowej)
Prof. Renata Podgórzańska (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. Iveta Radičová (Wyższa Szkoła Paneuropejska)
Prof. Ramon Ruiz Ruiz (Uniwersytet w Jaen)
Prof. Anna Siewierska-Chmaj (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
Prof. Antonio Stango (Italian Federation for Human Rights)
Prof. Andrzej Stelmach (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Wiesław Wacławczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Wojciech Walat (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Maciej Walkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Bartosz Wróblewski (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Jaroslav Vencalek (Uniwersytet Preszowski)
Prof. Wadim Zadunajski (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Prof. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)  

Dr Mira Malczyńska-Biały/ Przewodnicząca
Dr Laura Koba / Zastępca Przewodniczącej
Dr Jarosław Kinal/ Zastępca Przewodniczącej
Dr hab. Grzegorz Bonusiak
Dr hab. Tomasz Koziełło
Dr Maciej Milczanowski
Doc. Irina Dudinska
Dr Dariusz Fudali
Dr Kamil Mroczka
Dr Mirosław Natanek
Dr Maria Ochwat
Dr Paolo Pane
Mgr Dominik Boratyn / sekretarz
Mgr Karol Piękoś / sekretarz

Pozostało do rozpoczęcia Kongresu

Kontakt

© 2021 All Rights Reserved Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego